28 februari 2018

Vet afscheider lediging en reiniging

Iedere professionele keuken beschikt over een vetafscheider. In de vergunning van uw onderneming is dat meestal verplicht. Een vetafscheider moet goed werken en dat kan alleen maar als er regelmatig onderhoud wordt gepleegd zodat de afscheider goed blijft werken. Een tijdige lediging is in het belang van het milieu. Maar een tijdige lediging is ook in uw eigen belang om verstoppingen, stankoverlast en soms boetes van de milieu-inspectie te voorkomen. De vetafscheider zorgt ervoor dat er geen vetten in het rioolsysteem komen. Wij kunnen de afscheider voor u ledigen en reinigen. Van iedere lediging ontvangt u een bewijs. Voor het ledigen moet een aparte afspraak worden gemaakt.